top of page

VÅR HISTORIE

Det sies at det var kong Øystein Magnusson som fikk bygget de første rorbuene i Lofoten på 1100-tallet, slik at fiskerne hadde et sted å bo under fisket. Tidligere ble robåtene dratt på land og snudd rundt for å lage soveplass med ly for vær og vind. De aller første rorbuene hadde kun to rom: et oppholdsrom som også ble brukt som felles soverom for flere fiskere og et rom for å reparere og oppbevare utstyr.

Rorbuene i Lofoten ble bygget slik og i hovedsak brukt til å huse tilreisende fiskere under Lofotfisket helt fram til på 1960-tallet. I dag er båtene så velutstyrte og moderne at fiskerne bor i båten under fisket. Rorbuene har også blitt modernisert og oppgradert slik at de nå fungerer som små hus eller hytter. Allikevel har flere rorbuer beholdt den tradisjonelle byggestilen med små soverom og større oppholdsrom.

Vår bedrift hadde sin oppstart i 1927. Ottar Kristian Statle kom fra en familie i Borge bestående av fiskere og bønder, og 21 år gammel fikk han sitt handelsbrev og startet opp enmannsforetaket «OTTAR STATLE» på Mærvoll. Firmaet drev med kjøp og salg av fisk og produksjon av tran, i tillegg til drift av detaljhandel.

I 1950 ble fiskeværet i havna i Mortsund lagt ut for salg, og Ottar Kristian Statle bestemte seg for å kjøpe dette og flytte bedriften fra Mærvoll til Mortsund. Siden det på denne tiden ikke var stor tilgang på byggematerialer, rev han bygningene på Mærvoll og fraktet dem med båt til Mortsund hvor de ble brukt til å gjenoppbygge fiskebruket her.

På fiskebruket ble det produsert saltfisk, tørrfisk og tran. I tillegg ble rogn sukkersaltet i tønner som ble sendt videre for produksjon av kaviar. Det ble også drift av landhandleri på kaia i fiskeværet, hvor både fiskere og folk i grenda handlet det meste av det de trengte. I Mortsund hadde det vært postkontor siden 1891, samt dampskipsekspedisjon og telegraf. Mortsund beholdt eget postkontor fram til 1997.

 

Den neste generasjonen Statle tok over driften av stedet i 1976. Bjørn-Ottar Statle bestemte seg for å satse enda bredere for å få flere ben å stå på, og han investerte i turisme som et eget foretak. Med god støtte fra kona Åse, etablerte han i 1988 «STATLES RORBUSENTER AS». Flere rorbuer ble satt opp, og det ble bygget et større servicebygg som kunne huse både resepsjon og en restaurant.

Dagligvarebutikken ble lagt ned i 2003 da økende konkurranse fra de større matbutikkene på Leknes gjorde det vanskelig med lønnsom drift av denne. På begynnelsen av 2000-tallet foregikk hoveddelen av skreifisket utenfor Værøy og Røst, og på grunn av lite tilgang på skrei, bestemte Bjørn-Ottar seg i 2007 for å slutte med produksjon av tørrfisk og saltfisk. Han fortsatte imidlertid med kjøp av lever og produksjon av betydelige mengder tran av ypperste kvalitet.

I 2012 tok Bjørn-Ottar og Åses eldste sønn Ottar Bjørn Statle og kona Camille over driften både av rorbusenteret og av trandamperiet. Paret fortsatte med videreutviklingen av «Statles Rorbusenter AS» som i 2014 skiftet navn til «Statles Rorbu- og Konferansesenter AS». Rorbusenteret ble tidligere hovedsakelig driftet i sommersesongene, mens det nå bor gjester i rorbuene hele året.

I dag har vi 70 utleieenheter med 270 sengeplasser totalt. Dette gjør oss til et av de største rorbuanleggene i Lofoten. Rorbuene har spredt beliggenhet rundt omkring havna i Mortsund og gir våre gjester god mulighet til å nyte de vakre omgivelsene og kjenne på følelse av å bo litt tilbaketrukket!

bottom of page